Jaunumi
Konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2017.gadā” 1.kārtas rezultāti
Rīga    2017-03-09

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai, ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij. Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas  interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.Kopumā konkursā tika iesniegti 26 projektu pieteikumi par kopējo summu 53 215 EUR. 

Projektu administratīvās vērtēšanas rezultātā noraidīti 3 projektu pieteikumi, jo projekta pieteikumi netika iesniegti saskaņā ar konkursa nolikumu.

Atbilstoši kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem, tika vērtēti 23 projektu pieteikumi. Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 8 projektiem par kopējo summu 17 644 EUR.

Atbalstītie projekti