Jaunumi
Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 4.uzsaukumu.
Rīga    2017-10-02

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 4.uzsaukumu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā. 

  Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. 

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona – biedrība, nodibinājums, komersants, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Vēršam uzmanību, ka šogad šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs. Aicinām izmantot šo iespēju, lai uzrunātu un iesaistītu savas apkaimes aktīvistus un atklātu vēl neizmantotos resursus. 

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir EUR 2 500,00. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir EUR 1000, 00, ja tiek organizēti vairāk nekā divi apkaimju forumi, maksimālais finansiālais atbalsts nevar pārsniegt kopējo konkursā noteikto. Vienā projektā var apvienot gan apkaimju foruma organizēšanu, gan citas apkaimju aktivitātes, arī šajā gadījumā maksimālais finansiālais atbalsts nevar pārsniegt kopējo konkursā noteikto. 

2017. gada 4. uzsaukuma projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.12.2017. līdz 31.03.2018.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 17. oktobris plkst. 16.00. 

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls) jāiesniedz Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu sanita.lace@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”. 

Plašāka informācija par projekta pieteikuma sagatavošanu un konkursa nolikumu atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā http://www.iksd.riga.lv/public/88429.html