14.novembrī aicinām uz Purvciema iedzīvotāju forumu

Sestdien, 2015. gada 14. novembrī aktīvie Purvciema iedzīvotāji un visi interesenti aicināti piedalīties Purvciema iedzīvotāju forumā, lai iesaistītos šīs Rīgas apkaimes attīstības procesos. Forums notiks NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas) no plkst. 11.00 līdz 14.00.

Purvciema iedzīvotāju foruma mērķis ir izzināt iedzīvotāju problēmas, diskutēt par apkaimes iedzīvotāju vajadzībām un aktuāliem jautājumiem, dalīties pozitīvajā pieredzē, kā arī sekmēt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.

Ievaddaļā ar aktualitātēm tiesību aktos par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu iepazīstinās Latvijas Juristu apvienības biedrs, dzīvokļu īpašnieku biedrības „Krišjānis” dibinātājs un ilggadējs vadītājs Ivars Redisons. Savukārt „Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai” valdes priekšsēdētāja Baiba Giptere dalīsies pieredzē un pozitīvajā praksē, aktīvi rūpējoties par Maskavas forštates attīstību, vides labiekārtošanu un kultūras aktivitāšu rīkošanu.

Foruma gaitā tiks apskatītas 3 galvenās tēmas:

  • Aktualitātes dzīvojamu māju apsaimniekošanā un pārvaldīšanā;
  • Radoša un labiekārtota vide Purvciemā;
  • Droši Purvciemā.

Foruma darbu vadīs, kopīgi identificēt konkrētas problēmas un apkopot klātesošo izvirzītās idejas un priekšlikumus palīdzēs žurnālists Ansis Bogustovs.

Noslēgumā plkst. 13.00 Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors, iepazīstinot Purvciema apkaimes iedzīvotājus ar NVO nama darbību un akcentējot to ne tikai kā nevalstisko organizāciju pulcēšanās vietu, bet arī kā plašai sabiedrībai atvērtu kultūras un informācijas centru šajā apkaimē, piedāvās koncertu.

Foruma darbā iesaistīties aicināti Purvciema iedzīvotāji, uzņēmēji, kas darbojas šajā apkaimē, valsts un pašvaldību institūciju, NVO pārstāvji, kultūras un izglītības darbinieki, studenti un ikviens, kam ir ieteikumi šīs apkaimes attīstībai un vides labiekārtošanai. Foruma laikā fiksētās iedzīvotāju problēmas un priekšlikumi tiks atspoguļoti ikgadējā iedzīvotāju forumā „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kas notiks 2015. gada 2. decembrī.

Forumu organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.