Vasarsvētki Grīziņkalnā IR ATKAL klāt!

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamentu jau 13. gadu aicina rīdziniekus – īpaši Grīziņkalna iedzīvotājus uz labdarības koncertu “ Vasarsvētki Grīziņkalnā”.

Pasākums norisināsies Grīziņkalna parkā – pie 1905. gada pieminekļa 2017. gada 4. jūnijā no plkst. 13:00.

Līdz šim LSIA „Aspazija” veiksmīgi ir organizējusi šo labdarības pasākumu, kurā tiek iesaistīti dažādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – galvenokārt cilvēki ar invaliditāti un seniori. Šis ir labs integrācijas piemērs, jo pasākums ir atraktīvs, skaļš un publiku piesaistošs.

LSIA „Aspazija” ir atvērta organizācija sadarbībai ar mazākumtautību kultūras organizācijām, tādējādi rosinot un veicinot abpusējas sadarbības integrācijas procesu. Organizācija vairākus gadus piedalījusies Eiropas Slāvu kultūras centra „Lira” organizētajos festivālos VEF Kultūras pilī, ir bijuši kopīgi pasākumi ar Lietuvas un poļu kultūras biedrību mākslinieciskajiem kolektīviem, Lībiešu vokālo ansambli, ar Romu Kultūras biedrību un Vācu biedrības ansambli “ Morgenrot”.

Pasākuma mērķis
•Sekmēt seno Grīziņkalna svētku un tradīciju atjaunošanu, radīt interesi par Grīziņkalna vēsturi un vēlmi piedalīties tās veidošanā;
• Sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanos caur kultūras pasākumiem, kā arī veicināt kultūras pasākumu norisi Grīziņkalna parkā un to piejamību
•Sekmēt sadarbību starp dažādiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem;
•Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret vecāko paaudzi un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Pasākuma rezultātā tiks veicināta pozitīva priekšstata nostiprināšana par mazākumtautību un cilvēku ar invaliditāti labo gribu un varēšanu piedalīties publiskos pasākumos. Bez tam veidosies ciešāks kontakts un savstarpēja izpratne starp Grīziņkalna apkārtnes kopienas iedzīvotājiem. Visa pasākuma dziļākais rezultāts ir sociālās integrācijas veicināšana starp dažādu sabiedrības slāņu pārstāvjiem, jo radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, īpaši senioriem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām Grīziņkalna apkaimē notiek ļoti reti.

Koncertā piedalās:
LSIA “Aspazija” vokālais ansamblis “Ilgas”, vadītāja Ilga Bērziņa;
LSIA “Aspazija” senioru deju kopa “Aspazija”, vadītāja Antra Zūkere;
Rīgas Dienas centra “Svētās Ģimenes Māja” senioru deju kopa “Magdalēna”, vadītāja Antra Zūkere;
Salaspils Kultūras nama “Enerģētiķis” senioru deju kopa “Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece;
Siguldas pagasta Kultūras nama senioru deju kopa “Preilene”, vadītāja Antra Zūkere;
Siguldas novada Kultūras centra senioru deju kopa “Sniegaroze”, vadītāja Antra Zūkere;
Igaunijas senioru tautas deju grupa „Koigi daamid”, vadītāja Saima Kams;
Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” mūzikas grupa “Zvaigžņu dzirksts”, vadītāji Ieva Altrofa un Viesturs Samts;
Rīgas 34.vidusskolas vokālā studija “Perezvon”, vadītāja Svetlana Šibajeva;
Jaunmārupes pamatskolas Pirmsskolas izglītības grupu Bērnu deju kolektīvs “Taurenītis”, vadītāja Dita Danosa;
Upesciema deju grupa “Upesmeitas”, Brigita Puzo.

Gaidīsim!

Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments