Active NGO

Projekta “ACTive NGOs” vietējās atbalsta grupas (ULG) kārtējā – 10.tikšanās 2021. gada 15. martā notika tiešsaistē un tās programma bija veltīta gan projekta aktualitātēm, gan jaunu zināšanu apguvei – dizaina domāšanas metodes izzināšanai.

Tikšanas ievadā klātesošie tika iepazīstināti ar fāzi, kurā šobrīd projekts atrodas un, ka šis ir laiks, kad dalīties un stāstīt par projekta rezultātiem, sasniegumiem un ieguvumiem. Tuvojoties projekta izskaņai, vēl paredzēti vairāki pasākumi – starptautiskais Braitonas noslēguma seminārs tiešsaistē 7. un 8.aprīlī, kura programmā visi sadarbības partneri prezentēs paveikto projekta ietvaros. Vēl noslēguma pasākumā paredzēta virtuālā tūre, iepazīstot Braitonas NVO un pilsonisko aktivitāšu telpas, grāmatas “ACTive NGOs – Wings to empower citizens – Creating and governing civic spaces” prezentācija, pieaicinātā eksperta prezentācija un vadošā eksperta kopsavilkums.  Savukārt 19. aprīlī vietējās atbalsta grupas dalībnieki tiks aicināti uz vietējo noslēguma pasākumu, lai dalītos ar projektā gūto pieredzi, un novērtētu NVO nama paveikto projekta gaitā.

Turpinājumā – saskaņā ar URBACT programmas vienu no pamatuzdevumiem – mācīties un gūt jaunas zināšanas –  ULG dalībniekiem bija iespēja piedalīties lektores Jolantas Borītes izzinošajā un praktiskajā nodarbībā “Dizaina domāšana “ACTive NGOs” kontekstā. Kā tas var man palīdzēt veidot sistēmisku darba procesu, plānojot nākotnes idejas un projektus?”. Nodarbībā dalībnieki iepazinās ar dizaina domāšanas metodi, kas var palīdzēt veidot sistēmisku darba procesu, plānojot nākotnes idejas un projektus, ņemot vērā vietējās kopienas vajadzības un uz cilvēku orientētus risinājumus. Izstrādāt produktu vai pakalpojumu, kas atbilst potenciālo lietotāju vēlmēm un vajadzībām – tas ir viens no dizaina domāšanas pamatprincipiem. Turklāt šādu risinājumu meklēšana lietderīga ir gan pašvaldībās, gan NVO, gan ikviena cilvēka ikdienā. Šī tēma arī sasaucās ar iepriekšējo starptautisko Espo semināru par kapacitātes paaugstināšanu un profesionalizāciju  jeb kā NVO no brīvprātīgo kopas veidoties  par finansiāli neatkarīgu, pakalpojumus piedāvāt spējīgu organizāciju.

ULG sanāksme 15. martā attālināti pulcēja vairāku NVO, NVO nama, jauniešu centra “Kaņieris”, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjus.  

Projektu “Rīgas NVO nams – organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma” (ACTive NGOs) Latvijā īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, tas norisinās URBACT labās prakses pārneses programmas ietvaros. Projekta gaitā Rīga kā vadošais partneris un 5 partnerpilsētas Eiropā veido pieredzes apmaiņas un sadarbības tīklu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības URBACT III (2014-2020) programmas ietvaros un tiek finansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Rīgas pašvaldības (15%) finansējumu.

Vairāk informācijas: https://urbact.eu/active-ngos, Facebook: ACTiveNGOs, Twitter: @ACTiveNGOs,  Instagram: active.ngo