Rīga, skats no augšas

Līdz 17. decembrim ikviens interesents ir aicināts iesniegt savus priekšlikumus un ierosinājumus par Rail Baltica dzelzceļa līnijas projekta un lokālplānojuma darba redakcijas risinājumiem Daugavas labajā krastā, posmā no Slāvu pārvada līdz Lauvas ielai (dzelzceļa stacija “Vagonu parks”), kas tika prezentēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) un RB Rail AS organizētajā tiešsaistes diskusijā “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai” ar mērķi sabiedrību informēt par Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica risinājumu integrēšanu Rīgas pilsētas infrastruktūrā.

“Gan informatīvā pasākumā, gan arī pēc tā saņemtos viedokļus un priekšlikumus plānots apkopot un izvērtēt, sagatavojot sākotnējos plānošanas nosacījumus Rail Baltica nacionālo interešu teritorijai. Tie ir paredzēti topošās dzelzceļa līnijas projekta risinājumu sasaistei ar izstrādes stadijā esošā publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas trases teritorijas lokālplānojuma darba stadijas risinājumiem minētajā teritorijā un pašvaldības institūciju tehnisko noteikumu sagatavošanai,” skaidro RDPAD Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Inese Sirmā.

Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar Daugavas labā krasta transporta infrastruktūras konceptuālajiem risinājumiem Rail Baltica dzelzceļa līnijas posmā no Slāvu pārvada līdz Lauvas ielai (dzelzceļa stacija “Vagonu parks”). Tāpat tika sniegta plašāka informācija par Rail Baltica inženiertehniskajiem risinājumiem un lokālplānojuma darba redakcijā izvirzītajiem sākotnējiem plānošanas nosacījumiem dzelzceļa šķērsojumiem no Slāvu pārvada līdz Lauvas ielai (dzelzceļa stacija “Vagonu parks”).

Minētajā posmā projektētāji IDOM/INECO perspektīvā piedāvā izveidot Rail Baltica reģionālo staciju pie Slāvu pārvada, četrus šķērsojumus gājējiem un velosipēdistiem – jaunu tuneli reģionālās stacijas piekļuvei, kā arī esošo šķērsojumu pārbūvi (tuneli Lubānas ielā, tuneli Pildas un Rēznas ielu savienojumā un pārvadu Lauvas ielā (dzelzceļa stacija “Vagonu parks”). Autotransportam paredzēts tunelis piekļuvei Latvijas Dzelzceļa Vagonu parkam.

Pašvaldības plānotāji iepazīstināja ar plānošanas dokumentos paredzētajiem ielu tīkla izmaiņu risinājumiem, kur tiek piedāvāts veidot Rēznas un Pildas ielu savienojumu, kas pieslēgsies Austrumu maģistrālei, centra lokam un Krasta ielai, nodrošinot alternatīvu pilsētas centra apbraukšanu. Pašvaldībai sadarbībā ar Rail Baltica projekta ieviesējiem plānots attīstīt kopīgu autosatiksmes šķērsojumu, kas savieno Pildas un Rēznas ielas, lai nodrošinātu optimālu attālumu starp satiksmes savienojumiem dzelzceļa šķērsošanai Daugavas labajā krastā.  

Prezentācijas un publiskās diskusijas video ieraksts pieejams šeit pie 2. decembra ieraksta. Komentārus un priekšlikumus par projekta piedāvātajiem risinājumiem un pašvaldības izvirzītajiem sākotnējiem plānošanas nosacījumiem ikviens interesents var iesniegt līdz 17. decembrim, rakstot e-pastu uz adresi: sabiedriba@riga.lv.