Apkaimes

Rīgas Austrumu izpilddirekcija aicina iedzīvotājus līdz 15. aprīlim izteikt savus priekšlikumus par ainavu arhitektes Daigas Veinbergas izstrādāto topošā Pļavnieku parka un Zaļās birzs attīstības vīziju.

Līdz šim notikušas vairākas tikšanās ar Pļavnieku apkaimes iedzīvotājiem Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas 88.vidusskolā, kā arī saņemtas iedzīvotāju vēstules ar priekšlikumiem un iebildumiem

Ainavu arhitektes izstrādātā attīstības vīzija paredz dabiskās vides saglabāšanu, papildinot to ar atpūtas elementiem dažāda vecuma un grupu iedzīvotājiem. Piedāvātā vīzija veidota ar mērķi veicināt iedzīvotāju iepazīstināšanu ar dabas procesiem, attīstot teritorijas bioloģisko daudzveidību, piesaistot pilsētas apstākļiem piemērojušās augu un putnu sugas. 11.aprīlī Rīgas Austrumu izpilddirekcija, īstenojot arhitektes ideju, izvietoja putnu būrīšus Zaļajā birzī.

Līdz šim iesniegtie iedzīvotāju priekšlikumi atbalsta izpilddirekcijas ieceri parka veidošanai. 4.aprīlī iedzīvotāju kopsapulcē Rīgas 88.vidusskolas telpās tika panākta vienošanās par esošo gājēju celiņu tīkla atjaunošanu, apgaismojuma ierīkošanu, kā arī izteikti priekšlikumi, ka, līdztekus apgaismojuma ierīkošanai, tiks izveidots komunikāciju tīkls perspektīvās videonovērošanas sistēmas ierīkošanai. Iedzīvotāji un izpilddirekcijas vadība vienojās, ka darbu īstenošanas gaitā netiks ierīkotas piknika vietas un netiks izveidota sākotnēji plānotā grafiti siena. Iedzīvotāji uzskata, ka jācenšas maksimāli izmantot esošā teritorija atsevišķu atpūtas laukumu ierīkošanai. Galīgais lēmums par topošajā parkā piedāvāto atpūtas zonu ierīkošanu tiks pieņemts pēc iedzīvotāju priekšlikumu apkopošanas un publicēts Rīgas Austrumu izpilddirekcijas mājas lapā www.rigasaustrumi.lv

Rīgas Austrumu izpilddirekcija kategoriski noraida jebkuru informāciju par iespējamo autostāvvietas izbūvi topošā Pļavnieku parka un Zaļās birzs teritorijās.

Anketa priekšlikumiem:
http://webanketa.com/forms/70tkee1fcrw66rv661h64

Informāciju sagatavoja:
Aija Briede 67013539
Uģis Vidauskis, tel. 67105908

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa