brīvprātīgie, rokas

Lai veicinātu brīvprātīgo kopienas stiprināšanu, brīvprātīgā darba organizatoru atpazīstamību un mudinātu sabiedrību iesaistīties brīvprātīgajā darbā, Ieslodzījuma vietu pārvalde 5. decembra brīvprātīgo dienai par godu organizē akciju – “Brīvprātīgais – brīvprātīgajam”, kuras laikā lūdz brīvprātīgos no dažādām organizācijām iesūtīt video sveicienu, kas veltīts citiem brīvprātīgā darba veicējiem, lai tos uzmundrinātu turpināt brīvprātīgo darbu un raisītu lepnumu par ieguldījumu sabiedrībā.

Video tiks publicēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Tieslietu ministrijas Facebook kontā, pārpublicēts iesaistīto organizāciju Facebook kontos, kā arī aicināsim jūs dalīties ar šo video ierakstu.

Lai pievienotos video sveicienam ir nepieciešams:

  • sapulcināt organizācijas brīvprātīgos (var būt arī tikai 1 pārstāvis);
  • izdomāt radošu ideju vai sveicienu/ novēlējumu, ko vēstīt citiem brīvprātīgajiem;
  • nofilmēt video, kas nav garāks par 15sekundēm (viena organizācija – viens video);
  • video laikā variet neminēt kādu organizāciju pārstāvat, jo šo informāciju montāžas laikā mēs pievienosim jūsu video rullītim;
  • video var tik filmēts kā ar profesionālu kino kameru, tā arī visvienkāršāko telefonu – tam nav nozīmes, galvenais ir jūsu vēstījums;
  • ja filmējiet ar telefonu, tad lūgums filmēt horizontālā stāvoklī;
  • video nedrīkst montēt pāri kādu audio failu (mūziku),  jo liekot kopējā filmiņā tāda jau ir paredzēta;
  • video sagatavojiet un iesūtiet līdz 25. novembrim plkst. 13.00 uz e-pastu: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv

Uzmundrināsim viens otru un pateiksimies par darbu, ko darām pēc brīva prāta!

Jautājumu vai ierosinājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ieslodzījumu vietu pārvaldes pārstāvi Lāsmu Kokoreviču – tālr.: 29 221 222, e-pasts: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv.