Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 9.jūnijā plkst. 15:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 (Dreiliņu apkaimē) lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 07.03.2016. līdz 06.04.2016.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai nodrošinātu esošā SIA „RIMI Latvia” loģistikas centra paplašināšanas iespējas, mainot teritorijas atļauto izmantošanu no jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijas, centru apbūves teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas uz jauktas centra apbūves teritoriju, ar mērķi nodrošināt vienotu teritorijas funkcionālo zonējumu tālākai zemesgabalu apvienošanai un esošā loģistikas centra paplašināšanai.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”, lokāplānojuma pasūtītāji – SIA „Baire” un SIA “Daugava Real Estate”.