NVO memorands

Trešdien, 20.janvārī, Rīgas domes sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu.

Padomes galvenie uzdevumi būs sniegt priekšlikumus par sabiedrības līdzdalības uzlabošanu Rīgā, kā arī sniegt priekšlikumus par normatīvajiem aktiem un attīstības plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz visu NVO darbību. Tāpat arī apstiprināt memoranda īstenošanas prioritātes, divu gadu darba plānu un ikgadējos darba uzdevumus un organizēt pasākumus, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktuālu jautājumu risināšanā.

Padomes nolikums arī nosaka, ka padomes sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi memorandu parakstījušo NVO pārstāvji. Padomi vada domes priekšsēdētājs. Tuvākajā laikā memorandu parakstījušie NVO pārstāvji arī tiks aicināti izvirzīt savus kandidātus darbībai padomē.

Rīgas pašvaldības un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt pašvaldības un NVO sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu, īstenojot kopīgus projektus, tajā skaitā pilsētas attīstības, sociālajos, vides aizsardzības un izglītības projektos.

Jau ziņots, ka, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā un uzlabotu pašvaldības lēmumu kvalitāti, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis parakstījis sadarbības memorandu ar vairākām NVO. Memoranda ietvaros pašvaldība apņemas nodrošināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju savlaicīgu iesaisti dokumentu vai projektu izstrādē un izpildē.

Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorands