mežparka rezidences_lokālplānojums

Trešdien, 15. decembrī Rīgas dome apstiprināja lokālplānojumu teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi un teritorijas izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notika no 5. oktobra līdz 2. novembrim.  Saņemti institūciju atzinumi, kā arī iedzīvoji un Mežaparka attīstības biedrība izteikuši atbalstu, norādot uz atsevišķiem iespējamiem uzlabojumiem.

Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi radīt priekšnoteikumus, lai veiksmīgi turpinātu realizēt plānoto apbūves attīstību un nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas izmantošanu atbilstoši šodienas nekustamā īpašuma tirgus tendencēm, kā arī ņemot vērā arī apkārtējās teritorijas esošo un plānoto attīstību.

Lokālplānojuma risinājumi paredz teritorijas vidus daļā, sākot no izbūvētās Ķelnes ielas, pakāpeniski paaugstināt plānotās apbūves stāvu skaitu no trīs stāviem uz četriem stāviem, bet teritorijas dienvidu daļā – paredzot arī piecu un sešu stāvus augstu apbūvi. Konceptuāli augstākās ēkas, galvenokārt ar publiskām funkcijām, paredzētas kvartālā, kas atrodas Ķīšezera ielas un Gustava Zemgala gatves tiešā tuvumā. Minētā apbūve papildus veidos prettrokšņu barjeru pārējai apbūvei vietā, kur esošais prettrokšņu valnis ir zemāks vai tā nav. Kvartāla iekšpusē tiks veidota zaļā josla un iekšpagalmu apzaļumojums.

Transporta organizācijas risinājumi paredz galveno piekļuvi lokālplānojuma teritorijas ziemeļu daļai ar izbūvēto pieslēgumu pie Kokneses prospekta, pakārtota piekļuve ir nodrošināta arī no Klaipēdas ielas. Galvenā piekļuve lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļai – no Gustava Zemgala gatves, un pēdējā attīstības kārtā arī no Ķīšezera ielas.