NVO memorands

Līdz ar 2021. gada sākumā apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju lielās intereses dēļ, Rīgas dome arī šogad aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pilsētas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Memoranda virsmērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš pirmā parakstīšanas brīža Memorandam ir pievienojušās jau 188 nevalstiskās organizācijas.

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu var iepazīties, atverot dokumentu ŠEIT 

Rīgas pašvaldība veido sadarbības memoranda īstenošanas Padomi, kuras pārstāvji tiks atlasīti tieši no Memorandam pievienojušos NVO loka. NVO padomes uzdevums būs veicināt sadarbības memoranda mērķu sasniegšanu.

Organizācijas, kas vēlas parakstīt sadarbības Memorandu un to nav izdarījušās iepriekš, aicinām līdz 10. februārim plkst. 17.00 atsūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz adresi iksd.integracija@riga.lv vai ievietot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta dokumentu kastē (K.Valdemāra ielā 5, Rīga) šādu dokumentu oriģinālus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Informācija par Memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota pēc š.g. 10. februāra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties sadarbības memorandam.