seminārs par māju apsaimniekošanu

Izglītības iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” piedāvā ikvienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam izglītojošu bezmaksas e-semināru “Par būtiskām izmaiņām namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozarē 2023.gadā”.

Saskaņā ar 2022.gada 3.maija grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, lai pārvaldītu māju, kas lielāka par 1500m2 arī pēc 2023.gada 28. februāra, pārvaldniekam obligāti ir jābūt reģistrētam Pārvaldnieku reģistrā.

VAI ESI JAU REĢISTRĒJIES PĀRVALDNIEKU REĢISTRĀ?

Jau šobrīd, saskaņā ar grozījumiem likumā, namu pārvaldīšanas procesi tiek pārnesti uz Būvniecības informācijas (BIS) sistēmu, bet, lai iegūtu administratora pieejas tiesības sistēmai BIS, pārvaldniekam jābūt reģistrētam Pārvaldnieku reģistrā.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. pants nosaka dzīvojamās mājas pārvaldītāja profesionālo kvalifikāciju. Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500 kvadrātmetrus, nepieciešama dzīvojamās mājas pārvaldīšanas profesionālā izglītība un vismaz trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments:

  • īpašniekam, kurš pats pārvalda sev piederošu dzīvojamo māju;
  • īpašniekam, kuru pilnvarojuši veikt pārvaldīšanas darbības citi dzīvojamās mājas īpašnieki uz Civillikumā noteiktajā kārtībā savstarpēji noslēgta līguma pamata;
  • īpašnieku veidotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības darbiniekam, kā arī pārvaldīšanas sabiedrības vai biedrības biedram, kurš veic attiecīgo pārvaldīšanas darbību un pats ir dzīvojamās mājas īpašnieks.

Juriste, eksperte ēku apsaimniekošanas jautājumos Dace Vārna dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem palīdzēs labāk izprast ar mājokļu pārvaldīšanu saistītos jautājumus un izstāstīs par mācību programmu “Namu pārzinis”, kas sāksies jau 22. septembrī.

E-seminārs notiks: 2022.gada 12. septembrī no plkst. 18:00-19:00 MS Teams platformā.

Reģistrēties var: rakstot uz e-pastu: [email protected], zvanot uz tālruni 25618869 vai piesakoties mājas lapā:https://www.forcelex.lv/pasakumi/bezmaksas-e-seminars-par-jaunam-prasibam-daudzdzivoklu-maju-parvaldisanai-2023-gada-lektore-mg-iur-dace-varna/.