Aicinām novērtēt arhitektūras studentu projektu ieceres publiskās ārtelpas labiekārtošanai

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, piesaistot augstskolu studentus no Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” un Rīgas Tehniskās universitātes, profesionālus ainavu arhitektus no ALPS ainavu darbnīcas un vietējos iedzīvotājus, šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas Rīgas pilsētas apkaimēs”. Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu publisko ārtelpu katrā Rīgas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā, radot ērtu, drošu un iedzīvotājiem patīkamu pilsētvidi.

Līdz 20.maijam aicinām iedzīvotājus iepazīties un sniegt viedokli par studentu izstrādātajiem publiskās ārtelpas labiekārtošanas priekšlikumiem Maskavas forštates, Zolitūdes un Sarkandaugavas apkaimēs: www.rdpad.lv/skaties-un-verte/.

Balstoties uz studentu projektu idejām, iedzīvotāju izteikto viedokli un profesionālas žūrijas vērtējumu tiks izstrādāta būvniecības tehniskā dokumentācija un 2020.gada laikā īstenota trīs teritoriju labiekārtošana. Teritorijas, kurās plānots realizēt studentu projektu ieceres, ir izvēlētas sadarbojoties ar Rīgas pilsētas izpilddirekcijām. Visu trīs teritoriju attīstības ieceru izstrādei un īstenošanai kopā paredzēts 600 000 EUR  liels finansējums no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Ilze Purmale, “Projekts “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ir pašvaldības iniciatīva, kurā  tiek iesaistītas dažādas ieinteresētās puses publiskās ārtelpas veidošanā, lai veicinātu projektu realizācijā daudzpusīgu skatījumu un turpinātu attīstīt jau aizsākto sadarbības formu starp pilsētu, nozares profesionāļiem un apkaimju iedzīvotājiem. Ceram, ka šo iniciatīvu būs iespēja turpināt arī nākamajos gados.”

Ilze Rukšāne, ainavu arhitekte “ALPS ainavu darbnīca”, RISEBA pasniedzēja, “Sadarbīga plānošana vienmēr met savus izaicinājumus un vēl jo vairāk šajā ārkārtas situācijā. Esam priecīgi, ka semestra sākumā vēl izdevās noorganizēt tikšanos ar iedzīvotājiem konkrētajās teritorijās, lai noskaidrotu viņu vēlmes un pašu redzējumu par saviem pagalmiem. To, kā arī rūpīgu vietas izpēti, studenti ņēma vērā, izstrādājot savus priekšlikumus. Teritorijas ir ļoti atšķirīgas, katra ar savu specifiku, tāpēc esam priecīgi, ka varējām sadarboties arī ar RTU APF fakultātes studentiem un pasniedzējiem, lai  kopīgiem spēkiem radītu pārdomātākos un radošākos piedāvājumus katrai vietai. Projekts šajā ārkārtas  situācijā bija izaicinājums mums visiem un esam gandarīti par studentu aizrautību, ieinteresētību un attālināti komunicējot paveikto. Ir labi padarīts darbs, bet tagad sāksies otrā projekta daļa – kad, izvērtējot un sabalansējot studentu idejas, iedzīvotāju intereses un profesionāļu skatījumu, tiks izstrādāta realizācijai nepieciešamā dokumentācija. Tāpēc ļoti svarīga šobrīd ir iedzīvotāju atsaucība izsakot savu viedokli par priekšlikumiem internetā, lai mēs to iespēju robežās varētu ņemt vērā tālākajā projektu attīstībā. No visas sirds ceram, ka šis pilotprojekts vainagosies panākumiem, jo tā ir fantastiska iniciatīva Rīgai, kas var būt par pamatu ilgtspējīgai publiskās ārtelpas attīstībai un iedzīvotāju aktivitātes veicināšanai.”

Studentu konkursa darbu vērtēšanā piedalījās – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, izpilddirekciju, SIA ”Rīgas meži” pārstāvji, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un “RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāni  un profesionāli ainavu  arhitekti.

Projekta aktivitātes ir pielāgotas šobrīd valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc izstrādāto priekšlikumu vērtēšanas visi posmi noris elektroniskajā vidē.

Visi studentu priekšlikumi, pēc ārkārtas stāvokļa valstī atcelšanas, būs aplūkojami arī klātienē Rātsnamā (Rātslaukumā 1).

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, piesaistot augstskolu studentus, nozares speciālistus un vietējos iedzīvotājus, ir uzsācis projektu “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”, kuras ietvaros paredzēts rast un realizēt piemērotākos publiskās ārtelpas risinājumus trīs Rīgas teritorijās.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, aicinām uz pirmo tikšanos 17.februārī plkst. 16.30 Imantas 16.līnijas 18 pagalmā Imantas apkaimē, zaļajā zonā starp Duntes ielu un Ozolu ielu Sarkandaugavā un Lomonosova ielas 12C pagalmā Maskavas priekšpilsētā.

Projekta “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”ietvaros divu augstskolu – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Rīgas Tehniskās universitātes – studenti, augstskolu mācībspēku, profesionālu arhitektu un ainavu arhitektu vadīti, kopā ar Rīgas pilsētas speciālistiem pētīs izvēlētās projektu vietas, uzklausīs iedzīvotāju vēlmes un izstrādās labiekārtojuma un teritoriju attīstības projektus, kurus vērtēs starpdisciplināra žūrija. Žūrijā paredzēts aicināt pilsētvides speciālistus, iedzīvotājus un Rīgas pilsētas pārstāvjus. Izvēlētajiem risinājumiem tiks izstrādāta būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācija, lai jau rudens pusē uzsāktu ieceru realizāciju.

Teritorijas, kurās tiks realizētas projekta ieceres, ir izvēlētas kopā ar Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, un šo trīs teritoriju attīstības ieceru izstrādei un īstenošanai kopā paredzēts 600 000 EUR  liels finansējums no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda.

“Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ir pašvaldības iniciatīva, kurā tiek iesaistītas dažādas ieinteresētās puses publiskās ārtelpas veidošanā, ar mērķi nodrošināt projektu realizācijā daudzpusīgu skatījumu un attīstīt jaunu sadarbības formu starp pilsētu, augstskolām, nozares profesionāļiem un iedzīvotājiem.

Papildu informācija par projektu pieejama mājaslapā:https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/ .

16. novembrī Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā norisinājās 18. novembra svētku pasākums Sadovņikova ielas apkaimes iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kura mērķis bija veicināt pilsonisko līdzdalību apkaimes kopienās, savstarpējo sadarbību, komunikāciju, iesaisti projektu īstenošanā, un informētību par aktualitātēm un iespējām.

Pasākuma pirmajā daļā notika diskusija par biedrību, kuras pārvalda savus īpašumus  – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Latgales priekšpilsētā, aktualitātēm, problēmām un risinājumiem. Diskusijā  piedalījās 7 apkaimes biedrību pārstāvji – īpašnieku biedrības “Dzirnavu 119”, Kopīpašnieku biedrības “Krāslava 7”, Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Katoļu 2”, Biedrības “Strūgu nams”, Biedrības “Jēkabpils 9” un Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Firsa Sadovņikova iela 25” pārstāvji, Rīgas apsaimniekotāju asociācijas pārstāve Ilona Lūsēna, Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes eksperts Ēriks Vītols un Rīgas domes Īpašumu departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes pārstāve Irīna Miķelsone.

Irīna Miķelsone, atsaucoties uz savu pieredzi, diskusijā norādīja, ka “biedrība šodienas apstākļos un pie esošā tiesiskā regulējuma ir visdrošākais un ekonomiski visizdevīgākais veids, kā pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Jāatceras, ka likums pasaka – vienīgā persona, kas atbild par to, kas notiek dzīvojamā mājā, ir dzīvokļa īpašnieks. Neviena cita institūcija, firma vai SIA par māju neatbild. Katra īpašnieka attieksme pret to, kā notiek pārvaldīšana, ir vissvarīgākā”.

Ēriks Vītols savukārt atzina, ka biedrībām māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā šķēršļi netiek likti, taču šajā procesā ir ļoti skrupulozi jāaizpilda dokumenti, kas ir galvenā problēma lielai daļai biedrību. Tādēļ, pirmkārt, biedrības tiek aicinātas vērsties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, lai saņemtu konsultācijas un dokumentu paraugus. Viņš arī atzina, ka “ja biedrības pārvalda mājas, pirmais ieguvums ir naudas līdzekļu ekonomiska izlietošana. Tuvāko 100 gadu laikā bez iedzīvotāju naudas nekādu citu līdzekļu piešķiršana šīm mājām nebūs.” Līdz ar to īpašnieki savas mājas pārvaldīšanā var rēķināties tikai ar saviem finanšu līdzekļiem.

Atsaucoties uz iedzīvotāju jautājumu, kā tiek veidots mājas uzturēšanas budžets situācijā, kad liela daļa mājas iedzīvotāji ir pensionāri. Biedrības dalījās pieredzē, ka maksa par īpašuma pārvaldīšanu un uzkrājumi remontdarbiem par kvadrātmetru sastāda aptuveni 0,70 EUR izmaksas. Šī pieredze bija attiecināma gan gadījumos, ja uzkrājumus veic pati biedrība, darot darbus pakāpeniski, gan arī situācijās, kad tiek ņemts bankas aizņēmums kompleksai mājas

atjaunošanai. 

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka apkaimes biedrībām ir jādibina kontakti un jāsadarbojas dažādu jautājumu risināšanā. Apvienojoties un sadarbojoties, ir lielākas iespējas veiksmīgāk risināt dažādus jautājumus arī ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Pasākuma otrajā daļā pasākuma apmeklētājus priecēja Aivara Hermaņa un Ērika Upenieka.-  dueta Bague duo ģitārkoncerts.

Svētku pasākums tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta ietvaros.

Sestdien, 26. oktobrī Lastādijas kvartālā ar rudens labumu maiņu, darbnīcām un koncertu no plkst. 13:00 līdz 18:00 tiks atzīmēti Ražas svētki.

Viens no svētku galvenajiem notikumiem būs maiņa ar dabas veltēm,  ievārījumiem, marinējumiem un to receptēm. Mainīties aicināts ikviens, bez iepriekšējas pieteikšanās vai dalības maksas. “Nāc un apmaini savu ķirbi pret ābolu ievārījuma burku vai padalies ar savu mīļāko adžikas recepti,” aicina pasākuma rīkotāji. Maiņa norisināsies no 13:00 līdz 18:00 Turgeņeva ielā 13, Brīvbodes telpās.

Līva Zolneroviča, viena no pasākuma organizatorēm, stāsta: “Savā ziņā šie svētki ir  turpinājums augu maiņas dienai, ko rīkojām pavasarī. Šoreiz maiņu papildinās arī citas interesantas aktivitātes – darbnīcas un multiinstrumentālista Kārļa Rudras Jirgena koncerts. Priecāsimies, ja pilsētniekiem radīsim kaut nelielu sajūtu par tuvāku piesaisti dabai un dabas ritmiem.”

Paralēli rudens labumu maiņai radošā apvienība jauniešiem “Trepes” savās jaunajās telpās Turgeņeva ielā 15 aicinās bērnus un pieaugušos piedalīties rudens darbnīcās, kur par iedvesmu kalpos kastaņi, zīles un rudens lapas. Savukārt pagalma terasē jau no 14:00 apmeklētājus gaidīs garda zupa.

Rudens svētkus plkst. 17:00 noslēgs Kārļa Rudras Jirgena un draugu koncerts. Kārlis līdz virtuozitātei pārvalda gan Baltu tradicionālo mūzikas instrumentu kokli, gan Indijā apgūto bansuri flautu. Tāpat mūziķis spēlē arī dūdas, perkusijas, indiešu harmoniju un citus savādus un bieži nedzirdētus instrumentus. Pēdējā laikā Kārlis Rudra Jirgens savā mūzika integrējis arī minimālistiskus elektronikas efektus, dažādus efektu pedāļus, lūperus un citus jaunā laika tehniskās pasaules fenomenus.

Kas interesanti – 20. gs sākuma pusē Turgeņeva ielā 13 dzīvoja ievērojamais krievu izcelsmes augļu un dārzeņu tirgotājs A. Kuzubovs, bet tur pat pagalmā atradās viņa dārzeņu konservu ražotne Goldbar, kuras izcilās kvalitātes produkti tika pieprasīti arī eksportam uz ārzemēm. Ar ražas svētkiem Lastādijas rezidenti vēlas kaut uz dienu atdzīvinat arī šaja ielā andelēšanās un mainīšanās kņadu, kas vēsturiski bijusi šīs teritorijas pamatiezīme.

Lastādija (vācu Lastadie) ir senais nosaukums Latgales priekšpilsētas daļai starp Vecrīgu, Salu tiltu un Lāčplēša ielu. Šobrīd par Lastādiju, galvenokārt, dēvē biedrības Free Riga aizgādnībā esošās īpašumus Turgeņeva ielā 13 un 15, 17, kā arī Puškina ielā 11. Šajās ēkās kopš 2015. gada Free Riga kopīgi ar nu jau vairāk kā 30 māksliniekiem, amatniekiem, organizācijām un radošiem kolektīviem rīko pasākumus, izzina apkaimes vēsturi, labiekārto publisko telpu un veido vidi radošai darbībai. Sadarbībā ar īpašniekiem tiek strādāts pie ēku atjaunošanas.

Pasākuma norisi atbalsta programma “Eiropas solidaritātes korpuss”.

2019. gada 20. augustā plkst. 14.00 projekta „Umurkumurs Līksnas ielā” ietvaros norisināsies otrā apkaimes iedzīvotāju saliedēšanas aktivitāte – „Iznāc un uzspēlē!” Draudzīgā atmosfērā apkaimes iedzīvotāji varēs baudīt sava darba augļus – labiekārtotajā Līksnas ielas 13 pagalmā kopīgi spēlējot dažādas spēles, piedaloties radošās darbnīcās, baudot cukura vati un citus cienastus.

Projekta mērķis ir aktivizēt Līksnas ielas un tuvākās apkaimes iedzīvotājus kopīgām aktivitātēm dzīves vides uzlabošanai un apkaimes iedzīvotāju dažāda veida sadarbības uzlabošanai.

Pirmā pasākuma „Iznāc un sakop!” ietvaros sadarbībā ar apkaimes iedzīvotājiem tika labiekārtots Līksnas ielas 13 pagalms — izveidotas puķu dobes un atpūtas stūrītis ar masīvkoka galdu un krēsliem, Līksnas ielā tika salasīti atkritumi un noslēgumā baudīts kopīgs cienasts.

Savukārt 30. augustā trešais, noslēguma pasākums „Iznāc un iemācies!” norisināsies Zinību dienas gaidās. Sanākušie varēs piedalīties jautrā lietu maiņas Andelē, baudīt ACBĢ „Roku rokā” bērnu sagatavotos priekšnesumus un dažādus gardumus un atspirdzinājumus, bērni varēs saņemt pārsteiguma balvas – skolas piederumus.

Uz visiem projekta pasākumiem laipni aicināti visi tuvējās apkaimes iedzīvotāji! Visas aktivitātes dalībniekiem ir bez maksas.

Projektu „Umurkumurs Līksnas ielā” īsteno Nodibinājuma LELB Diakonijas centrs „Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm „Roku rokā” sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tā finansētās programmas „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšana” ietvaros.

Ar vēl nebijušām modes sacensībām jeb First Fashion Slam Brīvbode atzīmēs savu 1 gada jubileju. Trešdien, 31. jūlijā no plkst. 19:00 Turgeņeva ielā 13, Lastādijā savu radošo gaumes izjūtu aicināti pierādīt gan regulārie Brīvbodes apmeklētāji, gan tie, kuri vēl joprojām nav apmeklējuši šo veikaliņu bez naudas. Tie, kas pa mēli staigāt nesadūšojas, aicināti pievienoties skatītāju rindām, lai ar savu vērtējumu piedalītos konkursantu vērtēšanā.

Fashion Slam organizatore Elvita raksturo pasākumu: “Katram dalībniekam būs uzdevums sapucēties dažādām izaicinošām situācijām ekstrēmā ātrumā, kombinējot Brīvbodē atrodamo apģērbu, aksesuārus un priekšmetus. Šīs sacensības kalpo kā slavinājums ne tikai dailei, bet arī atbildīgai resursu izmantošanai, kā arī pierādījums, ka iespējams izskatīties gaumīgi un oriģināli, gatavojoties visdažādākajām dzīves situācijām, neiztērējot ne santīma.”

Fashionistu  gaumes izjūtu un atbilstību dotajai situācijai izvērtēs rūpīgi izmeklēti žūrijas locekļi, sniedzot komentāru un atzīmi, bet par vakara skaņu celiņu rūpēsies mūziķis Michael Holland (Nts Radio).

Žūriju pārstāvēs ar izsmalcinātu gaumi apdāvinātais jaunais izdevējs un grāmatu kolekcionārs Valters Dakša, kurš jau vērtējis līdzīga rakstura sacensības starp dzejniekiem (Poetry Slam), savam Fashion Slam favorītam piešķirot arī īpašo Dakšas balvu. Valteram vērtēšanā pievienosies kustības Fashion Revolution pārstāve Dace Saukuma, kura ne tikai iestājas par drošāku, tīrāku un godīgāku apģērbu industriju, bet ir arī zero waste kultūras entuziaste. Trešais žūrijas loceklis būs Ralfs Banders, modes dizainers trīs paaudzēs, futūristiska stila piekritējs, kuram patīk eksperimentēt ar dažādiem audumiem un tehnikām. Ceturto žūrijas krēslu aizņems kāds drosmīgs skatītājs. Papildus tam arī pārējie pasākuma apmeklētāji vērtēs dalībniekus, kolektīvi balsojot ar atzīmi pēc žūrijas vērtējuma sniegšanas. Ikviens aicināts aktīvi ietekmēt slama gaitu, atnesot apģērbu un aksesuārus. Brīvbodes jubilejas pasākuma norisi atbalsta programma ”Eiropas solidaritātes korpuss” un biedrība “Free Riga”.

Dalībai modes sacensībās iespējams pieteikties nosūtot Brīvbodei privātu vēstuli Facebook vai Instagram profilos ar fotogrāfiju, kurā esi redzams savā mīļākajā apģērbā.

*Brīvbode darbojas no pagājušā gada augusta kā vieta, kur jebkurš var atnest sev vairs nevajadzīgās, bet vēl labās mantas un mainīt tās pret citām. Angliski šādu vietu dēvē par freeshop. Tā ir brīvprātīga, sociāli atbildīga bezpeļnas iniciatīva, kas darbojas biedrības Free Riga paspārnē Lastādijas apkaimē. Brīvbode aicina pārvērtēt savus iepirkšanās un patēriņa paradumus, aicinot lietu apmaiņas rezultātā pagarināt resursu dzīves ciklu. Iniciatīva pamazām attīstās, plāno arī turpmāk rīkot šādus un līdzīgus pasākumus, kā arī aicina līdzīgi domājošas organizācijas un domubiedrus uz sadarbību.

2019. gada 18. jūlijā plkst. 14.00 ar pirmo pasākumu „Iznāc un sakop!” Līksnas ielas 13 pagalmā tiks uzsāktas projekta „Umurkumurs Līksnas ielā” aktivitātes.

Projekta mērķis ir aktivizēt Līksnas ielas un tuvākās apkaimes iedzīvotājus kopīgām aktivitātēm dzīves vides uzlabošanai un apkaimes iedzīvotāju dažāda veida sadarbības uzlabošanai.

Pirmā pasākuma „Iznāc un sakop!” ietvaros sadarbībā ar apkaimes iedzīvotājiem plānots labiekārtot Līksnas ielas 13 pagalmu — sakopt, izveidot puķu dobes un atpūtas stūrīti ar masīvkoka galdu un krēsliem, noslēgumā baudot kopīgu cienastu.

Turpinājumā 20. augustā otrajā pasākumā „Iznāc un uzspēlē!” draudzīgā atmosfērā apkaimes iedzīvotāji varēs baudīt sava darba augļus – labiekārtotajā pagalmā kopīgi spēlējot dažādas spēles, piedaloties radošās darbnīcās, baudot cukura vati un citus cienastus.

Savukārt 30. augustā trešais, noslēguma pasākums „Iznāc un iemācies!” norisināsies Zinību dienas gaidās. Sanākušie varēs piedalīties jautrā lietu maiņas Andelē, baudīt ACBĢ „Roku rokā” bērnu sagatavotos priekšnesumus un dažādus gardumus un atspirdzinājumus, bērni varēs saņemt pārsteiguma balvas – skolas piederumus.

Uz visiem projekta pasākumiem laipni aicināti visi tuvējās apkaimes iedzīvotāji!

Projektu „Umurkumurs Līksnas ielā” īsteno Nodibinājuma LELB Diakonijas centrs „Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm „Roku rokā” sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tā finansētās programmas „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšana” ietvaros.