Sociālais uzņēmums

Pasaule šobrīd  ir ieslēgusi pauzes pogu un atrodas tādā nedaudz neveiklā gaidīšanas režīmā ar domām – sākt, vai pagaidīt? radīt, vai pagaidīt? darboties un priecāties, vai pagaidīt?

Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” piecu jauniešu komanda ir izlēmusi – mēs negaidīsim, lai darbotos, lai radītu, mēs negaidīsim, lai priecātos. Komanda ir izlēmusi sākt jauno Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projektu “Il Carnevale”.

Motivētajā komandā ir 5 radošas jaunietes no Latvijas un Irānas, kuras ir izlēmušas ieguldīt laiku un enerģiju, lai izzinātu un apgūtu visu iespējamo informāciju par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā, rezultātā radot iestrādnes savam sociālajam uzņēmumam “Il Carnevale”, kas šūs un veidos maskas, kostīmus un dekorācijas biedrībām un citiem interesentiem.

“Il Carnevale” projekta galvenais mērķis ir mazināt dažādu sociālā riska grupu jauniešu bezdarbu, veicināt viņu uzņēmīgumu, iesaistoties praktiskās un radošās aktivitātēs, kas ir vērstas uz sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu, bet projekta rezultātā taps arī pirmā masku kolekcija.

Projekta komanda kopā ar cilvēkiem, kuri pārstāv tādas mērķa grupas kā jaunieši, migranti, seniori, tiksies kopā dažādās radošās un izglītojošās aktivitātēs. Kopā mēs apgūsim tādas radošas nodarbes kā, dizaina veidošana, šūšana, produkta mārketings, reklāmas veidošana, sociālās uzņēmējdarbības pamati un daudzas citas. Tiek plānotas arī ne mazums iedvesmojošu tikšanos ar sociālās uzņēmējdarbības praktiķiem un dažādiem iedvesmotājiem.

Projekts “Il Carnevale” tiek uzsākts 2021. gada 20.janvārībet tā noslēgums ir plānots 2022. gada 19. janvārī. Vairums no projekta aktivitātēm notiks klātienē biedrības “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” telpās Turgeņeva ielā 15, uz kurām ir aicināts ikviens interesents.

Lai nepalaistu garām pasākumus, kā arī sekotu līdzi projekta notikumiem, apmeklē biedrības “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” facebook lapu www.facebook.com/NVOTrepes un seko tēmturim #ilcarnevale

20.01.2021. uzsāktais Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projekts “Il Carnevale” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu 

Ilze Norvaiša, projekta līdere, tālrunis 29812232