zobrati

Informējam, ka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetences jomās 2022. gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tostarp publisku konkursu formā trešajām personām, arī sportistiem un komandām dalībai sacensībās, tiks piešķirts pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas un Rīgas domes saistošo noteikumu stāšanās spēkā.

Informācija par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai  Rīgā” un “Par pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas  kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā” stāšanos spēkā tiks publicēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības komunikācijas kanālos. 

Šodien, 17. februārī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti apstiprināja saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā” un “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” tālāku virzību apstiprināšanai Rīgas domes sēdē.

Pēc tam attiecīgie saistošie noteikumi tiks saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pozitīva lēmuma saņemšanas gadījumā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments varēs izsludināt konkursus līdzfinansējuma saņemšanai.