Apkaimes

Информация о бесплатных курсах латышского языка в 2022 году

Сообщаем, что список организаций, получивших финансирование от Рижской думы на проведение бесплатных курсов латышского языка, будет опубликован  после 11 июля 2022 года на домашней странице www.apkaimes.lv в разделе “Integrācija”, подразделе “Latviešu valodas kursi”. Возможность записаться на курсы появится только после того, как будет опубликована данная информация на сайте. Жители Риги смогут самостоятельно выбрать учреждение для обучения и записаться на посещение курсов. Курсы обеспечивают возможность взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных, освоить латышский язык в рамках уровня А и В. Возможность бесплатно учиться предоставляется жителям, задекларировавшим свое место жительства в Риге, а также для граждан Украины, которые проживают в Риге и могут посещать курсы, организованные Рижским городским самоуправлением.

Information about free of charge Latvian language course in year 2022

The list of organisations, who will receive financial support from Riga Municipality for implementation of the projects targeted at conducting free of charge Latvian language courses will be published after July 11th, 2022 on the website www.apkaimes.lv in the section “Integrācija”, subsection “Latviešu valodas kursi”. The inhabitants of Riga will have to choose the educational institutions from the list provided and to apply there. The aim of these courses is to help the adults to acquire Latvian language within level A and B. Pupils of schools and officially unemployed persons are not eligible for these courses. The courses are foreseen for the inhabitants who are officially registered in Riga, as well as for the residents of Ukraine, who live in Riga and can attend the courses organised by Riga Municipality.

Informācija par bezmaksas latviešu valodas kursiem 2022.gadā

Informācija par pieteikšanos Rīgas pašvaldības bezmaksas latviešu valodas kursiem 2022.gadā būs pieejama pēc 11.jūlija mājas lapā www.apkaimes.lv  sadaļā “Integrācija”, apakšsadaļā “Latviešu valodas kursi”. Iedzīvotāji paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties mācību iestādi no publicētā saraksta. Kursus var apmeklēt pieaugušie Rīgas iedzīvotāji, kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus un skolēnus. Kursos varēs apgūt latviešu valodu A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu varēs apgūt iedzīvotāji, kuri savu dzīvesvietu  ir deklarējuši Rīgā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Latviešu valodas apguves tiešsaistes materiāli:

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-1.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/B-limenis.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/C-limenis.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles.pdf

Электронные материалы для изучения латышского языка

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-RU.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-RU.pdf

Online materials for learning Latvian Language

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/A-limenis-EN.pdf

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-EN.pdf

Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/03/Speles-UA.pdf