konkurss par nometnēm 2022

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina divus konkursus biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu brīvā laika aktivitāšu un nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem 2021./2022. mācību gada vasaras brīvlaikā.

Konkursu ietvaros tiks atbalstīta bezmaksas brīvā laika aktivitāšu (vienreizēju pasākumu un aktivitāšu ciklu) organizēšana Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā laikā no 2022. gada 15. jūnija līdz 31. augustam vairākās tematiskās jomās un daudzveidīgas Latvijas Republikas teritorijā plānotas un Rīgas pašvaldības bērniem un jauniešiem paredzētas nometnes.

Abu konkursu nolikumi un ar to saistītie dokumenti ir pieejami RD IKSD tīmekļvietnes www.izglitiba.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”. Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 2022. gada 29. aprīļa plkst. 16.00.

Lai sniegtu papildu informāciju par konkursu nosacījumiem un pieteikumu sagatavošanu, kā arī atbildētu uz pretendentu jautājumiem, 2022. gada 13. aprīlī plkst. 15.00 RD IKSD FaceBook kontā notiks informatīvs seminārs.

Papildu informācija ir pieejama pa tālruni 67181383 vai e-pastā Evija.Pelsa@riga.lv.