SIF

“Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, projektu konkursa ietvaros tiks atbalstīti mazākumtautību un latviešu izglītības iestāžu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, kā arī sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Atbalstāmo projektu vidū minamas tādas aktivitātes kā, piemēram:

  • mazākumtautību izcelsmes zināmu personību devuma Latvijai apzināšana,
  • debašu forumi,
  • latviešu un mazākumtautību jauniešu kopīgas tematiskas nometnes,
  • ekspedīcijas, vēstures pētniecības projekti,
  • arhīvu materiālu izpēte,
  • kopīga videostāstu vai fotostāstu, iestudējumu, prezentāciju veidošana,
  • interaktīvas spēles, izzinošas viktorīnas.

Pieejamais finansējums ir 31 303 EUR, un vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 5 200 EUR. Projekta īstenošanas vieta ir Latvija.
Ņemot vērā iespējamos Covid-19 izplatības ierobežojumus aktivitāšu realizācijas laikā, kā arī domājot par projektu dalībnieku drošību, projektu pieteicēji tiek aicināti paredzēt, ka pasākumi var notikt attālināti.

Projektu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 29. marta plkst. 12.00.
Konkursa nolikumu un metodiskos materiālus atradīsi, atverot saiti šeit

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz adresi konkursi@sif.gov.lv un norādot atsauci uz interesējošo projektu konkursu.