Atgāzene - Turība

Šobrīd Biznesa augstskola „Turība” apskatāma izstāde „Kontrastainā Atgāzene”. Pētot un izzinot interesantākās apkaimes vietas, cilvēkus, vēsturi, kopīgi izveidojies stāsts par Atgāzeni.

Atgāzenes izpētes pasākumi sākās jau 2013.gadā, iesaistoties apkaimes teritorijā esošo mācību iestāžu audzēkņiem un vietējiem iedzīvotājiem. Pārgājienos pa Atgāzeni tika pētītas apkaimes robežas, apzinātas apkaimes vēstures liecības un nostāsti. Izveidota vasaras plenērā tapusi kolāžu, zīmējumu un Atgāzenē atrasto priekšmetu kolekcija. Daļa no Atgāzenes vizuālajiem pierakstiem un atradumiem skatāmi izstādē.

Mākslas projektu ”Kontrastainā Atgāzene” īsteno Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS kopā ar partneriem Biznesa augstskolu „Turība”, Rīgas Igauņu pamatskolu, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku “Zemgale”.

Izstāde „Kontrastainā Atgāzene” notiek no 6.oktobra līdz 7.novembrim Biznesa augstskolā „Turība” Graudu ielā 68, Rīgā.

Izstāde notiek Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 programmas ietvaros.