Viedā pilsēta

Rīgas dome 27. aprīlī apstiprināja Rīgas pašvaldības inovāciju fonda darbības iekšējos noteikumus. Fonda mērķis ir sekmēt viedas pilsētas attīstību un inovatīvu projektu īstenošanu Rīgā.

“Rīgas inovāciju fonds ir paredzēts pašvaldības institūciju projektiem, programmām un pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt inovatīvu ideju realizēšanu, lai uzlabotu un modernizētu jau esošos pašvaldības pakalpojumus, vai veicināt jaunu, inovatīvu pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Ieguvēji būs Rīgas iedzīvotāji, kas redzēs uzlabojumus pilsētas pārvaldībā, kā arī inovāciju ekosistēmas dalībnieki, kuriem kopā ar Rīgu būs iespēja attīstīt savus produktus un pakalpojumus,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Inovāciju fonda finansējumu veidos pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, bet fonda administrēšanu veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Fonda līdzekļu pārdales un izlietojuma kontroles nodrošināšanai tiks izveidota fonda komisija, kas pieņems lēmumus par iesniegto projektu finansēšanu.

Fonda uzdevumi ir veicināt Rīgas viedās pilsētas attīstību, sniegt atbalstu pašvaldības institūcijām inovatīvu projektu īstenošanā un sniegto pakalpojumu uzlabošanā. Vienlaikus fonds sekmēs pilotteritoriju attīstību Rīgā, risinās projekta testēšanu prototipa līmenī,  atbalstīs inovatīvo iepirkumu jeb ārēju tehnoloģiju iegādi testēšanas vajadzībām, sniegs atbalstu izpētēm, t.sk. sadarbībā ar pētniecības institūcijām u.c.