NVO nams

Ar 1. martu Latvijā beidzas Covid-19 dēļ noteiktā ārkārtējā situācija un atviegloti vairāki noteiktie ierobežojumi. Kādi ir būtiskākie nosacījumi, kas NVO jāievēro no 1. marta,  apmeklējot un darbojoties NVO namā?

Svarīgākais par NVO nama darbību no 1. marta:

  • No 1. marta NVO nams ir atvērts NVO aktivitātēm un pasākumiem no plkst. 9.00 līdz 21.00;
  • NVO organizētos publiskos pasākumos atcelta obligātā apmeklētāju reģistrācija, atcelta prasība nodrošināt personalizētas sēdvietas, atcelta prasība apmeklētājus izvietot distancētās, fiksētās sēdvietās;
  • Pasākumos un aktivitātēs, kas tiek organizētas NVO nama telpās, vēl līdz 1. aprīlim ir jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Sertifikāts nav jāuzrāda bērniem līdz 17 gadu vecumam. Šo nosacījumu izpildi nodrošina telpu pieteicēji – NVO atbildīgās personas.
  • NVO nama telpās NVO dibinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi drīkst notikt epidemioloģiski drošā vidē un tajos var piedalīties tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem līdz 17 gadu vecumam atļauts piedalīties mēģinājumos bez Covid-19 sertifikāta.  Saglabājas nosacījums, ka mēģinājumos telpās jālieto sejas maskas, izņemot mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā. Rekomendēts organizēt paštestus pirms mēģinājumiem.
  • NVO kolektīvu mēģinājumi var notikt bez ierobežota dalībnieku skaita un platības ierobežojuma.

Tomēr, apmeklējot NVO namu, tiek stingri rekomendēta2 metru distances ievērošana, telpu vēdināšana, roku higiēna un virsmu dezinfekcija

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar NVO nama darbiniekiem:

e-pasts: nvonams@riga.lv

tālrunis: 67848902