Iveta Ratinīka

Trešdien, 13.janvārī, uz pirmo sēdi sanāca jaunais Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sastāvs, kuras laikā ievēlēja padomes vadību.

Par Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos priekšsēdētāju ievēlēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Ivetu Ratinīku, savukārt par viņas vietniecēm – biedrības “Izglītības attīstības centrs” pārstāvi Ivetu Vērsi un biedrības “EAPN – Latvia” pārstāvi Lailu Balgu. Padomes sekretāres pienākumus pildīs Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Meilande.

Sēdes laikā dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par padarīto un aktualitātēm sabiedrības integrācijas jomā aizvadītajā gadā un ieskicēja 2021.gada prioritātes, kā piemēram, Rīcības plāna 2022.-2024.gadam sagatavošanu un pētījuma izstrādi par sabiedrības integrāciju Rīgā. Tostarp katrs padomes pārstāvis iezīmēja savu lomu padomē un kopīgi vienojās par gatavību aktīvi iesaistīties padomes darbā.

Konsultatīvā padome ir Rīgas domes konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu nevalstiskā sektora līdzdalību pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Padomē darbojas vairāki pašvaldības deputāti, pašvaldības departamentu, kā arī dažādu biedrību un nodibinājumu pārstāvji.

Galvenās Konsultatīvās padomes funkcijas ir nodrošināt nevalstiskā sektora līdzdalību sabiedrības integrācijas politikas īstenošanā, veicināt sabiedrības interesēm un vajadzībām atbilstošas politikas plānošanas dokumentu izstrādi un nodrošināt uz sadarbību balstītu, koordinētu un sistemātisku sabiedrības integrācijas politikas īstenošanu.