Labas pārvaldības ideju darbnīca

Labas pārvaldības ideju darbnīca pie viena galda pulcē NVO un publiskā sektora pārstāvjus

Top ceļa kartes labākai pilsētas pārvaldībai

Rīgas Apkaimju alianse trešdien, 6. februārī VARAM telpās pulcināja kopumā teju 40 nevalstisko organizāciju – Rīgas apkaimju biedrību, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par abām pusēm svarīgu jautājumu – kas ir laba pilsētas pārvaldība? Ideju darbnīcas mērķis bija kopradīt praktiskus un pielietojumus instrumentus sabiedrības iesaistei pašvaldību plānošanas procesos.

Darbs bija organizēts trīs grupās, no kurām katra centās rast praktiski pielietojamu recepti kādiem no labas pārvaldības aspektiem: 1) iekļaujoša plānošana, 2) sabalansēta plānu ieviešana, 3) iedzīvotāju iniciatīvas.

“Trīs stundu intensīva darba rezultātā visas trīs darba grupas radīja lieliskas idejas – ceļa kartes labai pārvaldībai, un, kas ir interesanti, neatkarīgi viena no otras nonāca pie vairākiem līdzīgiem secinājumiem”, teic Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Pirmkārt, iedzīvotāju un to apvienību uzklausīšana ir ļoti noderīga pašvaldībām, jo atvieglo lēmumu pieņemšanu par praktisko jautājumu risināšanu – norāda uz aktuālākajām lokālajām problēmām, kā arī piedāvā svaigas idejas šo problēmu risināšanā. Prakse rāda, ka ieinteresētas un iedzīvotājus atbalstošas pašvaldības funkcionē efektīvāk un bauda lielāku iedzīvotāju atbalstu, jo apkaimju organizācijas ir vietējās autoritātes, viedokļu līderi un apkaimju jautājumu eksperti.

Otrkārt, lēmumu pieņemšanas decentralizācija uzlabotu apkaimju vietējo jautājumu risināšanu, tajā pašā laikā būtiska ir arī pašvaldības darbinieku profesionalitāte, lai samērīgi izvērtētu un virzītu lielus projektus, jo tās redz un zina kopainu.

Par veiksmīgu praksi komunikācijas uzlabošanai ar iedzīvotājiem pašvaldībās uzskatāma īpaši sadarbībai ar iedzīvotājiem nozīmēta, ļoti kompetenta darbinieka iecelšana katrai pašvaldības apkaimei, kurš, pārzinot pašvaldības darbību, sekmē apkaimes iedzīvotāju būtisko jautājumu risināšanu.

Rīgas Apkaimju alianse apkopos visas idejas un radītās labas pārvaldības ceļa kartes, publicēs savos interneta resursos, kā arī nosūtīs tās Rīgas pašvaldības iestādēm izvērtēšanai un ieviešanai dzīvē. Organizatori saka lielu paldies “Labas pārvaldības ideju darbnīcas” finansiālajam atbalstītājam “British Council”, kā arī VARAM par piedāvātajām telpām darbnīcas norisei.

. Labas pārvaldības ideju darbnīca Labas pārvaldības ideju darbnīca Labas pārvaldības ideju darbnīca