Neredzīgo biedrības projekts

Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk tekstā LNB) ir sagatavojusi projektu “RIDE2SHARE 2022”, kura mērķis ir dāvāt neaizmirstamus iespaidus cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Projekta gaitā tika izstrādāts piedzīvojuma plašāks plāns un veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai 2022. gada 3. septembrī varētu piedāvāt dalībniekiem pēc iespējas dažādākas aktivitātes. LNB, sadarbojoties ar Motoklubu “Nekādi Labie MC”, sagatavoja dienas programmu, iekļaujot tajā arī brauciena maršruta plāna izveidi un turpmāko aktivitāšu kopumu, lai to varētu izbaudīt katrs dalībnieks. Apzinoties situāciju, ka šī gada laikā Latvijā ir ieceļojuši patvēruma meklētāji no Ukrainas, tika vērā ņemts faktors, ka arī starp viņiem ir cilvēki ar redzes traucējumiem, un tiek strādāts pie viņu iesaistes projektā. Tas nākotnē varētu veicināt sadarbības iespējas un palīdzēt iepazīt vienam otras valsts piedāvāto atbalstu un pieredzi.

Pulcēšanās un pasākuma pirmā daļa ir paredzēta Rīgā, Braila ielā 3, kur atrodas Latvijas Neredzīgo biedrības valde un, kuras apkārtnē uzturas liela daļa cilvēku ar redzes invaliditāti. Tur arī notiks iepazīšanās un braucēju koordinēšana pie saviem šoferiem. Tālākā pasākuma norise paredzēta Upesciema stadionā, lai būtu iespējams pielāgot interesantāku un garāku brauciena maršrutu un iekārtot pārvietojamo virtuvi un nojumi, kas paredzētas tieši šim pasākumam. Būs iespēja izbaudīt komiķu apvienības “Comedy Latvia” stāvizrādi, grupas “DeLight” uzstāšanos, kopīgas pusdienas, iesaistīties stafetēs – ar mērķi veicināt sadarbību starp redzīgajiem un neredzīgajiem, un uzspēlēt galda tenisu neredzīgajiem – “Šoudaunu”.

Paredzētās nodarbes ir izvēlētas, lai būtu pieejamas un uztveramas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un arī radītu interesi apmeklētājos kopumā.

Projekts dos iespēju dalībniekiem pavadīt kopā laiku, tādējādi stiprinot savas komunikācijas spējas un sadarboties savstarpēji ar jebkuru no pasākuma apmeklētājiem. Kas, savukārt, ietver sevī projekta galveno ideju – radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai.

Pirmais šāda veida pasākums Latvijā notika 2019. gadā, gūstot lielu atsaucību un raisot pozitīvas emocijas ikvienam dalībniekam. Saistībā ar pandēmiju tika ieturēta pauze, bet šogad atkal trauksimies piedzīvojumā!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.