seniori

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”, īstenojot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekta “Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības meistarklases”, konstatējusi, ka aktīvas pilsoniskas attieksmes īstenošanai senioriem ļoti būtiska ir dalība sociālās un ekonomiskās dzīves sfērās.

LSKA priekšsēdētājas vietniece, projekta “Senioru saeima – rīdzinieku sadarbības meistarklases” vadītāja Lilita Kalnāja norāda, ka senioriem būtiska ir ne vien līdzdalība sociālajos un sabiedriskajos procesos, bet arī dialogs ar valsts institūciju pārstāvjiem un parlamenta deputātiem.

“Priekšstats, ka seniori vēlas pavadīt vien mierīgas vecumdienas, sēdot parkā uz soliņa un komunicējot galvenokārt ar saviem tuviniekiem un citiem vecāka gadu gājuma cilvēkiem, ir maldinošs. Liela daļa senioru aktīvi seko līdzi kā sabiedriskajām, tā arī politiskajām norisēm, un vēlas gūt tiešas, nepastarpinātas atbildes arī no lēmumu pieņēmējiem.” Lilita Kalnāja stāsta, ka, lai arī Covid-19 pandēmijas dēļ tikšanās iespējas klātienē bija ierobežotas, tomēr iespēju robežās senioriem tika organizēta tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti, kurā ministrs atbildēja uz seniorus interesējošiem jautājumiem, tai skaitā par sociālās iekļaušanas politiku, senioru nodarbinātību, u.c.,  kā arī ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, Saeimas deputātu Ati Zakatistovu.