Afišu stabs vecais

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 21. martā izskatīja divus lēmumprojektu, kas saistīti afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā. Lēmumprojekti vēl jāapstiprina Rīgas domei.

Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 77 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā” nosaka kārtību, kādā izvieto informāciju uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem, nosakot, ka tiem ir aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu un tirdzniecības centru reklāma.

Lai izvietotu afišas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem, turpmāk nebūs nepieciešama saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (RD PAD). Turpmāk iesniegums kopā ar izvietošanas grafiku būs jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (RD IKSD). Tiek noteiktas prasības afišām, kuras izvietojamas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem, minimāls izvietojamo afišu skaits un ilgums. RD IKSD jānodrošina afišu izvietošana un pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšana atbilstoši pašvaldības budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem, reizi trijos mēnešos jāsagatavo afišu izvietošanas grafiks un jāpublicē tas tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd. Afišām nepiemēros pašvaldības nodevu.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir uzlabot afišu laukumu administrēšanu procesus, kā arī veicināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizēto un atbalstīto pasākumu un kampaņu savlaicīgu plānošanu un komunikāciju vienota pasākumu plāna ietvaros. Šobrīd afišu laukumi atrodas divu struktūrvienību pārziņā. RDPAD rīcībā ir 160 afišu stabu un stendu, bet RD IKSD atbild vēl par 34 lielformāta stendiem.

Ar grozījumiem Rīgas domes 2006. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr. 51 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu Rīgā” ir svītrotas normas, kuras paredz piemērot pašvaldības nodevu par afišu izvietošanu uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem. Ņemot vērā, ka informāciju izvietošanai uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un stendiem iesniedz galvenokārt RD IKSD, tad RD PAD pārziņā esošie afišu stabi un stendi tiks nodoti RD IKSD.