memoranda plakāts

Ceturtdien, 16. septembrī, laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30. norisināsies Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda 3. sēde.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Memoranda padomes darba uzlabošana – loma un uzdevumi, nepieciešamās izmaiņas Nolikumā;
2. Memoranda padomes pārstāvju deleģēšana darbam Rīgas domes konsultatīvajos mehānismos;
3. Citi jautājumi.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas domes mājas lapā, kur būs redzama tiešraide!