memoranda plakāts

Šodien, 6. maijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30. notiks Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 5. sēde. Tā būs pirmā Memoranda padomes sēde, kura notiks klātienē Rātsnama telpās, Rātslaukumā 1.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Memoranda padomes pilnveidotā nolikuma apstiprināšana;

2. Ziņojuma par sabiedrības līdzdalību mērķis un sagatavošanas metodes;

3. Publiskās-privātās partnerības projektu iespējas Rīgas valstspilsētā;

4. Citi jautājumi.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, kur būs redzama tiešraidē. Tiešraides saite: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti!