ES projekts Carnevale

2021. gada 20. martā noslēdzās Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projekta “Il Carnevale” otrais mēnesis. Projekts tika iesākts ar divām ļoti būtiskām aktivitātēm, kuras tika organizētas attālināti, izmantojot ZOOM platformu.

Gan projekta komandai, gan jebkuram interesentam 10. martā bija iespēja attālināti apgūt noskaņojuma dēļu jeb Modboard veidošanas prasmes. Nodarbību vadīja projekta komandas dalībniece Monta, kuras dzimtene ir Irāna. Monta ir profesionāla dizainere, kura savas zināšanas un prasmes spēja nodot arī virtuālā vidē, jo katram dalībniekam bija iepriekš nodrošināts radošo resursu starta komplekts.

Savukārt 17. martā visiem interesentiem bija iespēja piedalīties starptautiskā seminārā par sociālo uzņēmējdarbību. Savā pieredzē un profesionālajās zināšanās dalījās Latvijas Sarkanā Krusta pārstāve Aija Strazda, atklājot atbalsta programmas ALTUM iespējas un noderīgus padomus ideju izstrādē un prezentēšanā. Savukārt Ariane Abena no Lielbritānijas dalījās pieredzē, ikdienā vadot savu sociālo uzņēmumu Avricare – par gudrās veselības aprūpes ieviešanu Āfrikā.

Arī projekta trešais mēnesis solās būt radošs un interesants. Aprīlī projekta komanda plāno uzsākt šūšanas nodarbības, izmantojot profesionālu, projektā iegādātu, šūšanas tehniku. Nodarbībās mācīsimies šūt, radot tādus vienkāršus dizainus, kā sejas maskas, korsešu jostas un auduma maisiņus. Tāpat turpināsim papildināt savas zināšanas sociālajā uzņēmējdarbībā, iepazīstot tēmu “Upcycle”. Projekta komanda ciemosies Brīvbodē jeb mantu apmaiņas punktā, lai uzzinātu vairāk par videi draudzīgu dzīvesveidu un šādu principu ieviešanu arī uzņēmējdarbībā. Uz visām aktivitātēm ir aicināts ikviens interesents, turklāt dalība ir bez maksas un bez savu resursu iesa

Lai sekotu līdzi projekta aktivitātēm un līdzdarbotos, apmeklē biedrības “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” facebook lapu www.facebook.com/NVOTrepes un seko tēmturim #ilcarnevale

Atgādinām, ka projekts Il Carnevale tika uzsākts 2021. gada 20. janvārī ar mērķi izzināt un apgūt informāciju un prasmes, lai rezultātā uzsākti veidot sociālo uzņēmumu, kurā tiks radītas un šūtas maskas, kostīmi, dekorācijas biedrībām un citiem interesentiem. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ilze Norvaiša, projekta līdere, tālrunis 29812232