NVO knkurss sirds

13. janvārī noslēdzās sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam. Līdz projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām tika iesniegti 56 projektu pieteikumi, šobrīd uzsākta projektu izvērtēšana. 

Tehnisku iemeslu dēļ sarakstā netika uzrādīti 4 projektu pieteikumi, kas tika iesniegti projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā.
 
Publicējam precizētu iesniegto projektu pieteikumu sarakstu – atvērt ŠEIT.
 

Kopumā Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā NVO ir saņemti 56 projekti, no tiem noteiktajā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā tika saņemti 54 projektu pieteikumi, kā arī 2 projektu pieteikumi tika iesniegti pēc projektu pieteikuma termiņa beigām.

Konkursa rezultāti būs pieejami tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.