kopā būšana, cilvēki skatās objektīvā

25. maijā norisinājās pirmā projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (MILE) aktivitāte – fokusa grupas pasākums jauniebraucēju izpratnes par Rīgu un aktīvas līdzdalības veicināšanai.Pasākumu organizēja nodibinājums “Make Room Europe” kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Pasākumā no kopskaitā  50 dalībniekiem piedalījās vairāk nekā 30 jauniebraucēji, kā arī nevalstisko organizāciju un Rīgas apkaimju biedrību pārstāvji un Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori.

Iepazīšanās ietvaros noskaidrojās, ka pasākuma dalībnieki – jauniebraucēji – nāk no tādām valstīm ārpus Eiropas Savienības kā Indija, Ķīna, Spānija, Brazīlija, Kazahstāna, Krievija, Lietuva u.c. un viņus visus vieno doma saukt Rīgu par savām mājām vēl ilgāku laiku.

Pēc iepazīšanās dalībnieki nelielās grupās diskutēja par tēmu “Ko man nozīmē Rīga?”. Prezentējot diskusiju apkopojumu,  izskanēja ļoti daudz pozitīvā – Rīga tiek uzlūkota kā otrās mājas, tā ir tīra, zaļa, salīdzinoši neliela un visai klusa pilsēta ar plašu kultūras piedāvājumu un gardu ēdienu. Pasākuma dalībnieku vārdiem runājot – “lai cik maza būtu Rīga, tā var noturēt daudz cilvēku un kultūras” un “Rīga gan ir maza izmēra ziņā, bet liela savā sirdī”.  Tika uzsvērts, ka Rīga ir droša pilsēta kā dienā, tā naktī, un cilvēkiem var uzticēties; Rīga tiek uzlūkota kā plašu iespēju vieta, kurā attīstīties un būt radošiem. Vienlaikus izskanēja arī viedokļi, ka Rīgas iedzīvotāji ir atturīgi pret jauniebraucējiem, ka kontaktus veidot nebūt nav viegli un, ka Rīgai būtu jākļūst iekļaujošākai. Pilsētas attīstības virzītājiem jauniebraucēji rosinātu pārdomāt stacijas rajona attīstību, nākotnē veidojot to par Rīgas iedzīvotājiem un viesiem patīkamāku vidi, kā arī pilsētas satiksmes plānotājiem – iekļaut sabiedriskā transporta grafikos arī nakts autobusus.

Pasākuma centrālajā daļā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra pārstāvji sniedza prezentācijas, informējot par Rīgas valstspilsētas pašvadību un tās funkcijām, sniedzot ieskatu pakalpojumos un bezmaksas brīvā laika un sporta aktivitāšu piedāvājumā rīdziniekiem, kā arī informējot par Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centru, tā funkcijām, tai skaitā bezmaksas informatīvo tālruni, un iespēju piedalīties ar projektiem Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta ideju īstenošanas konkursā. Jauniebraucēji tika aicināti versties pie  Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra koordinatoriem, vairāki no kuriem piedalījās pasākumā un iepazīstināja ar sevi.

Otra pasākuma diskusija bija veltīta jauniebraucēju aktīvas līdzdalības veicināšanai Rīgas apkaimēs – dažu Rīgas apkaimju biedrību (Avotu un Centra) pārstāvji grupās iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar apkaimju biedrību būtību un aktivitātēm, iedzīvotāju iesaisti to darbā, tuvākajā laikā plānotiem pasākumiem, sadarbību ar pašvaldību un iespējām iesaistīties. Šajās diskusijās piedalījās un uz jauniebraucēju jautājumiem atbildēja arī Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centra koordinatori.

Noslēgumā tika veikta pasākuma dalībnieku aptauja, lai noskaidrotu, kādi jautājumi jauniebraucējus vēl interesētu saistībā ar pašvaldību, kā  viņi saskata savu iespējamo ieguldījumu Rīgas attīstībā un, kāds ir šīs tikšanās nozīmīgākais ieguvums. Atbildēs parādījās vēlēšanās uzzināt vairāk par pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem, iespēju piedalīties dažādos pasākumos un projektos, kā arī gatavība iesaistīties nelielās organizācijās un aktivitātēs kā brīvprātīgajiem, sniegt pienesumu ar jaunām, radošām idejām, tostarp, rīkot meistarklases, kultūras pasākumus un svētkus apkaimēs ar etnisku apģērbu, mūziku un ēdienu. Kā viens no būtiskākajiem pasākuma dalībnieku secinājumiem izvirzījās atziņa “Rīga ir iekļaujošāka nekā man šķita”.

Papildu informācija par projektu MILE:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība laikā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim īsteno projektu “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE). Projekta partneri ir pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Beļģiju, Grieķiju, Spāniju, Nīderlandi, Lielbritāniju un Latviju. Kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā Latvijas pārstāvji projektā iesaistīti sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) finansējumu.

Projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un politikas veidotāji un tā mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.