Dialogs integrācija

Diskriminācijas izpausmes ir daudz un dažādas, ne vienmēr tieši identificējamas un vārdos nosaucamas. Tam pamatā ir gan vēsturiskie, gan ekonomiskie, gan politiskie aspekti, dezinformācija un bailes. 

Un ir būtiski sev uzdot jautājumu – cik pieņemošs esmu es pats. Kāda būtu attieksme, ja tavā mājā sāktu dzīvot romu ģimene, ja kolektīvā sāktu strādāt homoseksuāli orientēts indivīds, ja sabiedrisko pirti kopā ar tevi apmeklētu HIV inficēts cilvēks.

Pagājušā gada pētījums rāda (https://cilvektiesibas.org.lv/media/record/docs/2022/01/20/kantar_aptauja.pdf), ka mūsu sabiedrība joprojām nav gana iekļaujoša. Nereti mēs esam gatavi būt pieņemoši ar nosacījumu, ka ar šiem cilvēkiem nav jābūt tiešā kontaktā. Bet brīdī, kad ar atšķirīgo viedokli, pārliecību vai orientāciju ir jāsāk rēķināties, attieksme visbiežāk izmainās.

Paldies biedrības “DIA+LOGS” darba grupas pārstāvjiem – Agitai Sējai, Sandrai Zalcmanei, Kristmundam Lauvam, Leldei Zēnai un mūsu “ārštata” ekspertam Sanda Apsītei par aktīvu un entuziasma pilnu iesaisti kāršu koncepta, kā arī pavadošā materiāla izstrādē. 

Projekta mērķis – izveidot interaktīvu rīku – asociatīvās kārtis un nelielu pavadošo grāmatiņu (instrukciju to izmantošanai), kuras ir lielisks resurss dažādu sensitīvu un tabu jautājumu aktualizēšanai, diskusiju par iekļaušanos, par stereotipiem, par piederību un iederību rosināšanai, jaunu perspektīvu, skatupunktu meklēšanai ar mērķi piedāvāt tās speciālistiem (sociālajiem pedagogiem, jaunatnes lietu speciālistiem, NVO pārstāvjiem utt.) savā ikdienas darbā, lai veicinātu iekļaujošāku un iecietīgāku vidi sabiedrībā kopumā.

Projektu “Es esmu Es!” īsteno biedrība “DIA+LOGS”.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.