Veloceliņi Rīgā

18. janvārī no plkst. 15.00 līdz plkst.16.30 notiks publiska tiešsaites diskusija, ko rīko SIA “Civitta Latvija” saistībā ar  “Rīgas pilsētas velokoncepcijas 2015. – 2030. gadam” aktualizāciju. Tajā uzņēmums prezentēs starpziņojuma rezultātus un uzklausīs iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, Rīgas apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu viedokli.

SIA “Civitta Latvija” apkopojusi informāciju par velo infrastruktūru no dažādiem pašvaldības un nacionāla mēroga plānošanas dokumentiem, aktualizējot esošo situāciju par velosatiksmes situāciju Rīgā un izvirzot uzdevumus velosatiksmes attīstībai pilsētā.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka piekļuvi diskusijā, jāreģistrējas līdz 17. janvāra plkst. 17.00 šeit. Uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu SIA “Civitta Latvija” nosūtīs saiti, lai pieslēgtos sanāksmei. Pasākuma dalībnieki tiek aicināti jau iepriekš sagatavot jautājumu (viens jautājums no organizācijas), to ierakstot reģistrācijas anketā vai sūtot uz e-pastu ronalds.strauhs@civitta.com.

“Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcijas 2015. – 2030. gadam” aktualizācija notiek saskaņā ar Rīgas domes un SIA “Civitta Latvija” noslēgto līgumu.