animated people


Šodien, 3. novembrī, notiek Konsultatīvās padomes sēde sabiedrības integrācijas jautājumos. Tās darba kārtībā ir:

  • Pētījuma “Sabiedrības integrācija Rīgā” prezentācija;
  • Latviešu valodas apguves iespējas Rīgas pilsētas iedzīvotājiem (valodas kursu norise Rīgā, latviešu valodas kursu īstenotāja pieredzes stāsts, valodas klubu pilotprojekta pieredzes stāsts).