NVo nams no priekšas

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Empātijas nozīme organizācijas vadībā”. Tiešsaistes seminārs notiks Zoom platformā trešdien, 2021. gada 22. septembrī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00.

Semināra gaitā dalībnieki gūs ieskatu par empātiju kā emocionālās inteliģences daļu un tās attīstību, kas ir stabils pamats līderības un komandas vadības kompetenču pilnveidei. Novērojumi liecina, ka komandas veidošanas un attīstības jomā sekmīgāki ir tie vadītāji, kuriem piemīt šī spēja paskatīties uz lietām no cita cilvēka skatupunkta un akceptēt arī citādus uzskatus. Nav šaubu par empātijas nozīmīgumu, bet ko darīt, ja tā nav attīstīta? Lektore seminārā sniegs padomus: empātija ir novērtējama un veidojama!

Semināra programmā:

– Empātijas jēdziens. Empātija kā viens no emocionālās inteliģences būtiskiem elementiem;
– Empātija organizācijas vadītāja darbā – pozitīvie efekti un iespējamās “ēnas puses”;
– Nogurums no līdzjūtības un emocionālās izdegšanas risks nevalstisko organizāciju darbā;
– Empātiska komunikācija. Empātiska klausīšanās. Konfliktu risināšanas stratēģijas;
– Empātijas attīstīšanas veidi. Emociju regulēšanas prasmes.

Semināru vadīs Liene Vēsmiņa, psiholoģe, sertificēta tranpersonālā psihoterapeite, specializējusies aromterapijā, mākslas un ķermeņterapijā.