NVO nams

NVO nams aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Biedrību un nodibinājumu pamatdokumenti, izmaiņas dokumentos, to fiksēšana un reģistrācija”.

Seminārs notiks Zoom platformā trešdien, 2021. gada 10. februārī, no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar nevalstiskas organizācijas dibināšanas priekšnosacījumiem, nepieciešamo dokumentāciju un to reģistrēšanu. Tāpat būs iespēja uzzināt, kādas darbības veicamas nevalstiskajā organizācijā, pārvēlot izpildinstitūciju, kādi ir nepieciešamie dokumenti un to pārreģistrācija.

Papildu iepriekšējiem semināriem ir iekļauta informācija par valdes nozīmi biedrībā un tās darbību attālinātā darba apstākļos. Dalībnieki praktiski trenēsies uzrakstīt pamatojumu par patiesā labuma guvējiem biedrībā vai nodibinājumā (B3 veidlapa).

Tiešsaistes semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju biedre, mācībspēks Latvijas augstskolās.

Semināra programma: 

  • normatīvais regulējums biedrībām un nodibinājumiem;
  • biedrības dibināšanas tiesiskie aspekti;
  • reģistra iestāde;
  • reģistrā izdarāmie ieraksti;
  • dalībnieku sapulces sasaukšana;
  • sapulcē pieņemtie lēmumi;
  • statūtu grozījumi;
  • valdes būtība un izmaiņas valdes sastāvā;
  • citas izmaiņas biedrībā vai nodibinājumā;
  • izmaiņu reģistrēšana.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti ŠEIT 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, dienu iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Informāciju sagatavoja: Zinta Gugane, RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas NVO atbalsta sektora projektu koordinatore, e-pasts: zinta.gugane@riga.lv

http://www.integracija.riga.lv/
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://twitter.com/NVOnams/
https://www.instagram.com/nvonams/