NVo nams no priekšas

No 15. novembra NVO nams atjauno darbību klātienē, taču pakalpojumi un pasākumi tiek nodrošināti tikai drošajā – “zaļajā” režīmā. Tas nozīmē – visiem NVO nama apmeklētājiem ir jābūt vai nu derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

NVO turpina NVO namā darboties, ievērojot šādus nosacījumus:

  • tikai vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām var notikt NVO organizēti pasākumi;
  • NVO atbildīgā persona veic dalībnieku vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu pārbaudi;
  • NVO nama telpās apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs;
  • visām personām jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus);
  • regulāri jāvēdina telpas.

Arī NVO dibinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi NVO nama telpās drīkst notikt tikai “zaļajā” režīmā:

  • vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam paredzētās telpas platības; 
  • amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām; 
  • mēģinājuma laikā tiek nodrošināta 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

! NVO norišu dalībnieki NVO nama sagatavotā veidlapā ar parakstu apliecina, ka ir Covid-19 vakcinētas/ izslimojušas personas. Veidlapa saņemama pie NVO nama darbiniekiem un pēc aizpildīšanas paliek pie pasākuma atbildīgās personas.

Šo nosacījumu izpildi nodrošina telpu pieteicēji – NVO atbildīgās personas!

Aicinām NVO pārstāvjus būt atbildīgiem, iepazīties ar valstī noteiktajiem   epidemioloģiskās drošības nosacījumiem un ievērot tos: https://likumi.lv

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties: e-pasts: nvonams@riga.lv, tālrunis: 67848902