NVO zināšanas

1. marta pēcpusdienā Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem bija iespēja piedalīties Konsultāciju dienā “Nāc un izzini!”, kas norisinājās tiešsaistē.

Konsultāciju dienu organizēja NVO nams, un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tā bija iespēja rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem, kā arī saņemt padomus tālākai organizāciju darbībai un attīstībai. Konsultācijas bija bez maksas.

Konsultācijas grāmatvedības un juridiskos jautājumos sniedza 3 ekspertes – grāmatvedības un nodokļu konsultantes Linda Miezīte, Jadviga Neilande un tiesību zinātņu doktore Kitija Bite.

Grāmatvedības jomā NVO pārstāvji velējās saņemt atbildes par  2021. gada nodokļu izmaiņām, īpaši tām, kas stāsies spēkā šī gada 1.jūlijā. Ekspertes konsultēja, kā rīkoties, ja projektā nav paredzēts tik liels finansējums administratīvajām izmaksām, algām, kāds būs nepieciešams pēc 1.jūlija, kā optimizēt projektus. NVO pārstāvji meklēja atbildes arī par grāmatvedības uzskaiti vienkāršajā vai divkāršajā ierakstā,  gada pārskatu sagatavošanu, ziedojumiem, algas aprēķināšanu, zvērināta revidenta nepieciešamību, grāmatvedības uzskaiti projektos, sabiedriskā labuma statusu u.c. Vēl izskanēja arī jautājumi, kas jāzina un jāievēro tikko nodibinātai biedrībai, kā reģistrēties Valsts Ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā, kādi ir valdes locekļu pienākumi un kādi pārskati jāiesniedz.

Arī juridisko jautājumu loks bija plašs: no biedrību dibināšanas līdz konkrētu kāzusu risināšanai domstarpībās par statūtu interpretāciju. Vairākas biedrības konsultējās par statūtu grozīšanas neskaidriem jautājumiem, piemēram, kādu kompetenci noteikt valdei, vai valdei obligāti jābūt biedrībā, vai valdi var vadīt izpilddirektors, ko darīt, ja viens no valdes locekļiem ir miris u.c. Aizvien vairāk biedrību sastopas ar B2 un B3 veidlapā iekļauto jautājumu par patiesā labuma guvēja norādīšanu. Šis jautājums rada lielu neizpratni, jo biedrošanās brīvība ir pilnīgi cita sabiedrības organizācijas forma kā, piemēram, komercvide, kur vienmēr būs nosakāms patiesā labuma guvējs. Eksperte rekomendēja biedrībām neuztvert valdes locekļus kā automātiskus patiesā labuma guvējus, bet ļoti detalizēti aprakstīt lēmumu pieņemšanas procesu biedrībā, parādot šī procesa caurspīdīgumu un biedru iesaisti lēmumu pieņemšanā. Likumsakarīgi, ka NVO pārstāvji jautāja par attālināto kopsapulču rīkošanu, jo saskaņā ar valdības lēmumu līdz 6. aprīlim visas klātienes aktivitātes biedrībās un nodibinājumos ir aizliegtas. Pirmo reizi konsultācijā tika jautāts par biedra statusu un balsstiesībām, ja biedrs bez attaisnojoša iemesla nav nomaksājis biedru naudu.

Ekspertes interesentiem nosūtīja arī materiālus un saites uz interneta resursiem, kuros smelties papildu zināšanas. Jāatzīmē, ka šoreiz jautājumus uzdeva arī diasporas NVO pārstāvji no Lielbritānijas.

Konsultāciju dienas Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem NVO nams rīko regulāri, lai sniegtu iespēju NVO pārstāvjiem saņemt praktiskus ieteikumus, skaidrojumus un labās prakses piemērus. Nākamā konsultāciju diena tiek plānota 2021. gada rudenī.

Informāciju sagatavoja: Zinta Gugane, RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas NVO atbalsta sektora projektu koordinatore, e-pasts: zinta.gugane@riga.lv

http://www.integracija.riga.lv/
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://twitter.com/NVOnams/
https://www.instagram.com/nvonams/