latviešu valoda ukraiņu bērniem

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina brīvprātīgos pieteikties un palīdzēt apgūt latviešu valodu Ukrainas kara bēgļiem. Iepriekšēja pieredze valodas mācīšanā ir bonuss, taču sirsnīgi aicinām pieteikties arī tos, kas nekad to nav darījuši.

Valodas mācības notiks neklātienē.

Neklātienes latviešu valodas mācību/sarunu grupiņas sāksies jūlijā, un kopā būs 10 nodarbības.

Ir paredzētas divu veidu grupas:

1) neformālu sarunu grupas valodas trenēšanai un uzlabošanai;

2) mācību grupas valodas pakāpeniskai, strukturētai apguvei.

Nodarbības notiks jūsu izvēlētā tiešsaistes sanāksmju platformā (MS Teams, Zoom utt.); vēlamais nodarbības ilgums – 1 stunda. Aptuvenais grupas lielums – 5 cilvēki, taču tas nepieciešamības gadījumā var tikt pielāgots.

Valodas apguvei tiks izmantoti publiski pieejamie Latviešu valodas aģentūras materiāli, citi paša rīcībā esoši materiāli, organizācijai “Gribu palīdzēt bēgļiem” pieejamie materiāli.

Pēc latviešu valodas kursa apguves netiks izsniegts valodas apguves sertifikāts, kursi paredzēti brīvprātīgai valodas apguvei un sarunvalodas treniņiem.

Pieteikšanās – https://forms.gle/mREx34PjNa7Y48iu9

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz valoda@gribupalidzetbegliem.lv.

Projekts “Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.