Paziņojums par divu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijai Dreiliņos

2016.gada 5.jūlijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3963 ”Par kvartāla starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” un lēmums Nr. 3961 “Par kvartāla starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”

Lokālplānojumu izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt lokālplānojumu teritoriju atļauto izmantošanu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, attīstot jauktu centra un publiskās apbūves teritoriju, taču galvenokārt paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi.
Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kaivas dzīvokļu kvartāls”, SIA “Baire”, SIA “Balze” un SIA “Balera”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Lēmums – Lejupielādēt

Darba uzdevums – Lejupielādēt

Darba uzdevums – Lejupielādēt