Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Balasta dambī 7

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3871 “Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra Nr.01000622001) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt vienotu funkcionālo zonējumu zemesgabala apbūvējamajā daļā un detalizēti izstrādāt izmaiņas Apstādījumu teritorijas konfigurācijā, lai nodrošinātu optimālu teritorijas izmantošanu un blīvas daudzstāvu centra apbūves izveidošanas iespējas, vienlaicīgi nodrošinot esošo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Latectus”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Lēmums – Lejupielādēt
Darba uzdevums – Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža – Lejupielādēt