Apkaimes

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai. Terminālī paredzēts pārkraut naftu un naftas produktus apjomā līdz 10 milj. tonnu gadā. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divas piestātnes, rekonstruēt sliežu ceļu no stacijas „Bolderāja” līdz Flotes iela 13 (~4km), papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, ka arī rekonstruēt tiltu pāri Buļļupei.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriska apspriešana notiks 2015.gada 23. aprīlī plkst. 14:00,restorānā „Karavella”, Stūrmaņu ielā 27, k-1, Rīgā. Informāciju par paredzēto darbību var iegūt SIA KU „Baltic Oil Terminal” mājas lapā www.balticoilterminal.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) 20 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 23.04.2015.