Apkaimes

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.02.2013. lēmumu Nr.9 1.3.4.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 baltalkšņu ø 20, 18 cm, 1 divstumbru vītola ø 20/36 cm, 1 četrstumbru vītola ø 56/38/42/38 cm, 3 bērzu ø 20, 18, 18 cm, 3 vītolu ø 20, 76, 40 cm, 1 gobas ø 18 cm, 1 sešstumbru vītola ø 42/13/14/23/16/32 cm, 1 papeles ø 36 cm, 1 bērza ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 divstumbru bērza ø 22/17 cm, 2 papeļu ø 62, 19 cm ciršana, Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) un 1 papeles ø 30 cm, 1 bērza ø 42 cm ciršana Rīgā, Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts).

Objekts – „Pievedceļa projektēšana”.
Adrese – Rīga, Kundziņsala b/n (96.grupa, 2006.grunts), Kundziņsalas 12.līnija ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts).
Zemes gabala, Rīga, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts), lietotājs – Rīgas brīvostas pārvalde.
Zemes gabala, Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts), īpašnieks Rīgas pilsētas pašvaldība.

Pievedceļš tiek plānots uz SIA „Container forwarding service” teritoriju Kundziņsalā Rīgas brīvostas pārvaldes teritorijā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.03.2013. līdz 25.03.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.03.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 10.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: [email protected] ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas brīvostas pārvaldes pilnvarotās personas Ineses Beitānes, tālr.67332236.

Aptaujas lapa
Planšete