lokālplānojums A. Deglava

29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1654 “Par teritorijas Augusta Deglava ielā 106 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – tirdzniecības un pakalpojumu objekta izbūves iespēju nodrošināšanai, nosakot tā darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “DT SERVICE”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “SV SOLUTIONS”.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robežas.