Krasta_Salu tilts

2022. gada 20. martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1351 “Par teritorijas starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu lokālplānojumaredakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, attīstot teritoriju kā daudzfunkcionālu A klases biznesa kompleksu ar publiski pieejamu apbūvi un labiekārtotu publisko ārtelpu Daugavas labajā krastā.

Izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302, e-pasts metrum@metrum.lv.

Pasūtītājs: SIA “Krasta City”, Kārļa Ulmaņa gatve 2, Rīgā, LV-1004, tālrunis 67133177, e-pasts info@krastacity.lv .

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 11.04.2022. līdz 11.05.2022. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 21.04.2022. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 21.04.2022. plkst.12.00.Reģistrācija publiskās apspriešanas sanāksmei

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 11.05.2022. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67105167.