Asotes iela karte

24.08.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1755 “Par teritorijas Asotes ielā 12 un Dzirkaļu ielā 3 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai.

Lokālplānojuma ierosinātājs – A/S “GRINDEKS”.

 Lēmums
 Darba uzdevums
 Lokālplānojuma robeža