Inčukalna iela lokālplānojums

29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1651 “Par zemes vienības Inčukalna ielā 2 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – publiskās apbūves teritorijas transformācijai par jaukta centra dzīvojamās apbūves/uzņēmējdarbības teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “MI2 development”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robežas.