preidaines karte

24.08.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1752 “Par zemes vienības Priedaines ielā 11 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” īstenošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas domes Īpašuma departaments.

 Lēmums
 Darba uzdevums
 Lokālplānojuma robeža