Apkaimes

2012.gada 12.jūnijā ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma tērauda liešanas ceha rekonstrukcijai (AS “Rīgas kuģu būvētava”) ziņojums.
Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 369 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2011.gada 12.oktobrī.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS “Rīgas kuģu būvētava” (Gāles iela 2, Rīga, LV-1015, tālr. 67353452, reģ. Nr. 40003045892). Paredzētās darbības vieta ir Rīgas brīvostā, Gāles ielā 2 (kadastra Nr. 01006130059).
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Latekoil”.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā (Rūpniecības iela 21, Rīga),
Ierosinātāja tīklvietnē www.riga-shipyard.com
no š.g. 14.jūnija līdz 14.jūlijam un šajā laikā sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.67321173, www.vpvb.gov.lv, [email protected]) rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, 2012.gada 28.jūnijā plkst. 17.30.

AS “Rīgas kuģu būvētava”
kontakttālrunis 29277744